GEÇİCİ KONAKLAMA SÖZLEŞMESİ                                                  Tarih:


İş bu sözleşmede aşağıda açık adres bilgileri verilen konutun geçici süre ile mobilyalı olarak kiraya verilmesini düzenleyen maddeler belirtilmiştir. Buna göre bundan sonra kiraya vermeye yetkili olan “Ev sahibi”, söz konusu konutu geçici süre ile konaklama amacı ile kiralayan ise “Misafir” olarak adlandırılacaktır.

Konut Adresi:
 

Misafir Adı Soyadı:                                                           TC. Kimlik No:
 

Misafir Telefon Gsm:

Misafir E-Posta Adresi:
                                                                                                                                                                                    

Ev sahibi Adı Soyadı:                                                       TC. Kimlik No:
                                                         :

Konaklama Süresi:
 

Konaklama Başlangıç Tarihi:                                         Bitiş Tarihi:
 

Toplam Konaklama Ücreti:
 

Konut Mevcut Durumu:  Eksiksiz ev eşyalı
 

Teminat bedeli:
 

Maksimum misafir sayısı:
 

1.Misafir Adı soyadı                                                          TC. Kimlik No:
 

2.Misafir Adı soyadı                                                          TC. Kimlik No:
 

3.Misafir Adı soyadı                                                          TC. Kimlik No:

 

4.Misafir Adı soyadı                                                          TC. Kimlik No:

 

5.Misafir Adı soyadı                                                          TC. Kimlik No:

 

6.Misafir Adı soyadı                                                          TC. Kimlik No:

 

7.Misafir Adı soyadı                                                          TC. Kimlik No:

 

8.Misafir Adı soyadı                                                          TC. Kimlik No:

 

9.Misafir Adı soyadı                                                          TC. Kimlik No:

 

10.Misafir Adı soyadı                                                        TC. Kimlik No:


1. Elektrik, su, gaz  ve aidat giderleri konaklama fiyatına dahildir. Misafir bu hizmetler için ayrıca ücret ödemez.

2. Konut, misafire temizlenmiş ve tüm ev eşyaları ile birlikte eksiksiz olarak teslim edilmiştir. Konaklama süresince temizlik hizmeti ekstra ücrete tabidir.

3. Misafir, söz konusu konutu ikamet amaçlı değil ancak geçici süreli konaklama amaçlı olarak kullanacağını kabul ve taahhüt eder.Bu vesile ile konutu ,konaklama bitiş tarihinde ve  en geç saat 12.00’de teslim aldığı tüm eşyaları ile birlikte eksiksiz olarak ,hiçbir ihtara gerek kalmadan ev sahibine teslim  edecektir.

4. Konaklama ücreti süresi bedelince peşin olarak tahsil edilecek olup bu ücreti ödemeden konut teslimi yapılmayacaktır.

5. Misafir, konaklama süresince bulunacağı konutta ve/veya eşyada  meydana gelebilecek tüm  hasar,zarar ve ziyandan sorumludur.Ev sahibi, varsa kendisine ödenmiş olan teminat bedelinden söz konusu zarar ve ziyanı mahsup etme hakkını saklı tutar.Zararın teminat bedelini aştığı durumlarda ev sahibi zararın misafirden tahsil edilmesini talep edebilir.Hasar ve ziyan olmaması durumunda teminat bedelinin tamamı misafire iade edilecektir.

6. Misafir, söz konusu konutda geçici konaklama amacı ile bulunacak olup TC yasalarına aykırı hiçbir faaliyette bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder.Ayrıca ev sahibi ile arasında  satın aldığı konaklama hizmeti dışında bir bağının olmadığını da kabul , ve beyan eder.

7. Ev sahibi ,misafire konaklama hizmeti ve evde bulunan eşyaların amacına uygun ve güvenli bir şekilde kullanılması dışında hiçbir ek hizmet ya da ürün taahhüdünde bulunmamıştır.

8. İş bu sözleşme başlangıç tarihi konaklama başlangıç tarihidir.Sözleşme bitiş tarihi ise konaklama bitiş tarihidir.Konaklama bitiş tarihi itibari ile sözleşme sona erer ve yenilenmez.

9. Misafir, kendisinin ve  konaklama süresince kendisi ile birlikte konaklayacak olan kişi ya da kişilerin  kimlik bilgilerini ev sahibine ibraz etmekle yükümlüdür. Misafir beyan ettiği toplam konaklayacak kişi sayısını  değiştiremez , sonradan konaklama amaçlı kimlik beyanı yapılmamış misafir kabul edemez. İş bu nedenle meydana gelebilecek  her türlü yasal sorumluluğun kendisine ait olduğunu  ve bu nedenle oluşacak her türlü yasal yaptırımdan dolayı mal sahibinin rucü hakkının bulunduğunu  peşinen kabul eder.

10. Misafir söz konusu konutta maksimum misafir sayısı dışında ek kişi ya da kişilerin konaklamasını yaptıramaz.

        

                                                    Ev Sahibi                                                                      Misafir

 

Dosyalar